Οδηγίες αντιμετώπισης επιβεβαιωμένου κρούσματος και στενών επαφών


Διαβάστε περισσότερα...

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου σχ. έτ. 2021 – 2022


Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σχολείου συντάχθηκε με σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Διαβάστε εδώ το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα...