Σώσε τη Θάλασσα από τα Πλαστικά

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων οι μαθητές των δύο τμημάτων της Δ’ τάξης ασχολήθηκαν με το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλαστικά απορρίμματα.

Τα παιδιά κλήθηκαν να πάρουν τον ρόλο του Πράκτορα του Πλανήτη και να αναλάβουν μια αποστολή με σκοπό την προστασία της θάλασσας από τα σκουπίδια. Μέσα από κείμενα, μυστήρια, παιχνίδια και κατασκευές, τα παιδιά γνώρισαν τα αίτια και τις συνέπειες της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και να εφαρμόζουν λύσεις για την αντιμετώπισή της στην τάξη, το σχολείο και το σπίτι.

Επίσης παρακολούθησαν τη διαδραστική παράσταση του Δήμου με τίτλο: “¨Ενυδρεί που ως στόχο της είχε την ανάδειξη περιβαλλοντικών θεμάτων με επίκεντρο τη θάλασσα.