Εσωτερικός κανονισμός σχολικού έτους 2022-23

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ