ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 25/09/2023

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των μαθητών μας είναι τη Δευτέρα 25/09/2023 και οι ώρες ενημέρωσης διαμορφώνονται για την κάθε ζώνη ως εξής:
* Για την Α, Β, Γ δημοτικού: 12:00- 13:00
* Για τη Δ, Ε, ΣΤ δημοτικού: 13:00- 14:00

Με εκτίμηση,
Η Διεύθυνση & ο Σύλλογος Διδασκόντων