15/11/2023- ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ- ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15/11/2023, το σχολείο ΔΕ θα λειτουργήσει για τους μαθητές μας, διότι θα πραγματοποιηθεί ενδοσχολική επιμόρφωση από τη Σχολική Σύμβουλο στους εκπαιδευτικούς. Αυτό ισχύει τόσο για το πρωινό, όσο και για το ολοήμερο πρόγραμμα.

Με εκτίμηση, Η Διεύθυνση και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου