Σύγκριση θερμοκρασιών

Το συγκεκριμένο project είχε σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές στη συλλογή, την επεξεργασία και την παρατήρηση δεδομένων, ώστε να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, καθώς και τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από αυτήν.

Μετά από καθημερινή καταγραφή των θερμοκρασιών και την παρατήρηση των καιρικών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου, συνέλεξαν τα δεδομένα, τα επεξεργάστηκαν και τα παρουσίασαν χρησιμοποιώντας διαφόρων τύπων γραφήματα. Τέλος, παρατηρώντας τα γραφήματα έφτασαν στα συμπεράσματά τους, τα οποία και κατέγραψαν.

Τα οφέλη αυτού του project εντοπίζονται στα εξής σημεία:
– καθημερινή ενασχόληση με το θέμα για έναν ολόκληρο μήνα,
– ομαδοσυνεργατική εμπλοκή των μαθητών,
– διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας των μαθηματικών χωρίς τη χρήση βιβλίου,
– διαθεματικότητα (Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Πληροφορική).

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση.

Παρουσίαση θερμοκρασιών μέσω γραφημάτων και σχολιασμός αυτών

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δείτε την αναλυτική παρουσίαση των θερμοκρασιών και των καιρικών συνθηκων μέσα από τον σύνδεσμο που υπάρχει στην παρουσίαση, τότε ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Αναλυτική παρουσίαση θερμοκρασιών και καιρικών συνθηκών για κάθε χώρα