Ερωτηματολόγια για το Erasmus (Giants project)

Το πρόγραμμα Erasmus Giants συνεχίζεται και αυτήν την σχολική χρονιά 2021-22. Στον σύνδεσμο που θα βρείτε παρακάτω μπορείτε να απαντήσετε σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος ως τώρα. Τα ερωτηματολόγια είναι 3, ένα για τους γονείς, ένα για τους μαθητές και ένα για τους εκπαιδευτικούς. Μπείτε σε αυτό που σας ταιριάζει και απαντήστε ανώνυμα! 

Στον σύνδεσμο επίσης αυτόν μπορείτε να περιηγηθείτε και να δείτε τις εργασίες του προγράμματος.

http://ourerasmus.eu/index.php/giant/first-year-works-2019-2020/17-giant/321-a-quiz-google-form-about-partners-countries-to-assess-the-impact-of-the-project-into-the-communities