Εισαγωγή σε εκκλησιαστικά και πειραματικά σχολεία

Παρακάτω επισυνάπτουμε έγγραφα για εισαγωγή σε εκκλησιαστικά και πειραματικά σχολεία.

1.Δελτίο_τυπου_ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΜΑΘΗΤΩΝ_2024_v3

ΕΞΕ – 7666 – 2024 – Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας- Θρησκευμάτων και Αθλητισμού