Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου (2020 – 2021)

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Ευχόμαστε σε όλους υγεία και στους μαθητές μας καλή πρόοδο και δημιουργικό ενδιαφέρον στις καθημερινές σχολικές δραστηριότητες.
Το σχολείο είναι ο χώρος εργασίας μας, το δεύτερο σπίτι μας και προσφέρει αγωγή και εκπαίδευση με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή. Για την ομαλή και άρτια λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητο να συνεργάζονται αρμονικά, σοβαρά και υπεύθυνα τρεις παράγοντες: το Σχολείο, οι Γονείς και οι Μαθητές.
Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και έχει σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής, με κοινό στόχο την πρόοδο των μαθητών αλλά και την υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ.
Η ανάπτυξη της μοναδικότητας του κάθε μαθητή γίνεται μέσα από την καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν», τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη σε ένα κοινό σύστημα αξιών.
Με αυτές τις σκέψεις, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εφαρμογή του κανονισμού και ευελπιστούμε στην πρόθυμη συνεργασία μαθητών και γονέων με το προσωπικό του Σχολείου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι κοινές επιδιώξεις όλων μας: η αγωγή, η κατάρτιση, η καλλιέργεια και η ασφάλεια των μαθητών.


Η Διευθύντρια

Ο Σύλλογος Διδασκόντων


Για να δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου για το σχολικό έτος 2020 – 2021 πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. Επίσης μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου στη συσκευή σας επιλέγοντας “Λήψη”.