Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου σχ. έτ. 2021 – 2022

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σχολείου συντάχθηκε με σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία.

Διαβάστε εδώ το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου