Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Μετά από πρόσκληση του Δ.Σχ. Τσικαλαριών, στα πλαίσια του προγράμματος δεξιοτήτων με θεμα: “Φροντίζω το περιβάλλον” και υποθεματική “Φυσικές καταστροφές”, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων μετέβη με ένα όχημα και 3 πυροσβέστες στο χώρο του σχολείου και ενημέρωσαν τους μαθητές σε θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης και καταστολής πυρκαγιών τονίζοντας τη σύνδεσή τους με τις πλημμύρες. Έδωσαν έμφαση στο να είμαστε προσεκτικοί όταν αντιλαμβανόμαστε καπνούς ή πυρκαγιά και να ενημερώνουμε άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα (τηλ. 199). Οι μικροί μαθητές ξεναγήθηκαν με βιωματικό τρόπο στα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτει ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ έγιναν κι οι ίδιοι “μικροί πυροσβέστες” πραγματοποιώντας επίδειξη ρίψης νερού. Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων και τους 3 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, κ. Ματζιαράκη Γιώργο, Παπαδάκη Παύλο και Τοψαχαλίδη Ιωάννη.