Εργαστήριο Δεξιοτήτων – “Από τις πυρκαγιές στις πλημμύρες”

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων οι μαθητές του Ε1 τμήματος κλήθηκαν να συμπληρ΄ώσουν ένα ερωτηματολόγιο για τις πλημμύρες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνονται στο παρακάτω αρχείο.

Απαντήσεις μαθητών στο ερωτηματολόγιο