Αιτήσεις ολοημέρου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα ή στο αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του δεύτερου.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ)